ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ТЕХНІКУМУ

розміщено в: Оголошення | 0

Після закінчення технікуму ви можете продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації (вступ на базі ОКР молодшого спеціаліста) за спеціальностями, отриманими у ПІПТі:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

https://snu.edu.ua/?page_id=19

Українська інженерно-педагогічна академія

http://www.uipa.edu.ua/ua/applicant/fakyltet-ta-spec

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

http://luguniv.edu.ua/?page_id=4271

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

https://onat.edu.ua/

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Інженерно-педагогічний факультет

http://www.ipf.npu.edu.ua/abituriientam

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/?page_id=1974&lang=ua

Донбаський державний технічний університет

http://dondtu.edu.ua/ua/information_for_applicants.php

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

http://ddpu.edu.ua/pk/vstup2018/