Педагогічний консиліум у ПІПТі

розміщено в: Новини | 0

pedrada_foto

Реалізація мети та завдань навчально-виховної роботи у ВНЗ великою мірою залежить від процесу та результату адаптації студентів нового набору. Так, саме від ступеня пристосування студента-першокурсника до умов вищого навчального закладу,  від успішної  соціалізації та адаптації залежить розкриття та реалізація його потенційних можливостей в обраній майбутній професії.

5 грудня 2016 року в Первомайському індустріально-педагогічному технікумі педагогічний колектив зібрався на чергове засідання – педагогічний консиліум з питань соціально-психологічної адаптації студентів нового набору, метою якого було проведення аналізу основних аспектів адаптації,  обговорення проблем, пов’язаних з адаптацією студентів нового набору, обмін досвідом щодо форм і методів роботи, що застосовуються у технікумі за даним напрямком роботи.

Проведенню педагогічної ради передувала велика підготовча робота: створені робочі групи, визначено коло питань, що підлягало вивченню, проведено  моніторингове дослідження адаптації студентів нового набору, підготовлено мультимедійний супровід досліджуваних питань.

З теоретико-психологічними основами адаптації студентів нового набору присутніх ознайомила Гаєва Т.,М., методист технікуму.

Цікавим, змістовним та доказовим  був виступ заступника директора з навчально-виховної роботи  Гамалій С.О. щодо аналізу основних аспектів адаптації до навчально-виховного процесу студентів нового набору. Вона зазначила, що за результатами анкетування найважчим для студентів-новачків є освоєння нової системи навчання та пристосування до вимог викладачів. Тож педагогам є над чим працювати.

Про те, як проходить процес адаптації студентів нового набору до умов навчання у технікумі, розказали завідувачі відділеннями Норкіна О.В. та Дмитренко С.В. Вони відмітили, що студенти першого року навчання  подолали перший бар’єр – влились в студентський колектив. Проте окреслено ряд завдань, які ще стоять перед колективом щодо подальшої плідної співпраці усіх учасників навчально-виховного процесу.

Про адаптацію до обраної професії як основний аспект соціалізації студентів нового набору  доповіли викладач комп’ютерних спецдисциплін Максименко В.Г. та майстер виробничого навчання Корольова О.М. Більшій частині опитаних студентів обрана професія подобається, проте є ряд студентів, які не можуть ще впевнено відповісти на це питання.

Соціальний педагог Рамазанова Т.С. та практичний психолог Цимбалюк Ю.В.  зупинилися на питанні соціальної адаптації першокурсників як напрямі діяльності соціально-психологічної служби технікуму.

Про роль куратора та академічної групи в  адаптаційному процесі студентів нового набору говорила Овчаренко Т.Д. (куратор групи 242 ПО КТ). Вона наголосила на тому, що складність роботи куратора полягає в тому, що студенти приходять уже сформованими особистостями, а головне завдання куратора – створити всі умови для того, щоб кожен студент відчув свою потрібність, значимість, допомогти студентам правильно організувати діяльність, знайти своє місце в житті групи та всього навчального закладу.

Савченко В.Є., культорганізатор і керівник гуртків,  та Кучерешко О.В., керівник фізичного виховання,  зупинилися на важливості позаурочної виховної роботи в адаптації студентів нового набору, проаналізувавши участь першокурсників у виховних заходах.

Вихователь гуртожитку Гатченко С.М.  висвітила  питання  адаптації студентів нового набору до соціально-побутових умов,  назвала труднощі, які пов’язані з цим.

На проблемах   дезадаптаційної  поведінки студентів нового набору зосередили  увагу педагоги Максименко Л.В. та Казимова Н.В.

Виступаючі спиралися на результати  моніторингового дослідження адаптації студентів нового набору, проведеного викладачами Чипюк Н.О. та  Антонюком М.В.

Як бачимо,  процес адаптації студентів до нових умов навчання у ВНЗ – це комплексний динамічний процес, успішність якого великою мірою залежить від організації психолого-педагогічного супроводу, активної цілеспрямованої співпраці як самих студентів, так і кураторів, викладачів навчального закладу, вихователя гуртожитку, психолога, батьків.

Створена у навчальному закладі система заходів щодо адаптації до нових умов навчання, а саме проведення анкетувань, тестувань, виховних заходів, дає можливість швидко виявляти тих осіб, яким необхідна першочергова психолого-педагогічна допомога, оперативно реагувати на труднощі, що виникають під час навчальної діяльності, визначати і корегувати шляхи їх вирішення, залучити необхідних фахівців.

Педагогічним колективом проведена велика робота по забезпеченню першого етапу адаптації, але цей процес далеко не закінчений. Важливо створити в студентському колективі атмосферу системних єдиних вимог щодо навчально-виховного процесу з тим, щоб сам навчальний процес був результативним. А весь педагогічний колектив налаштований на те, щоб допомогти кожному першокурснику якомога швидше пристосуватись до умов навчання, проживання в гуртожитку, вміння жити без щоденної батьківської опіки, вміння співіснувати в колективі одногрупників, бо саме від цього залежить  їх подальша  успішна соціалізація в суспільстві та активна адаптація на ринку праці.