Підводимо підсумки!

розміщено в: Новини | 0

Виробнича практика, яку проходять учні, є невід’ємною складовою частиною підготовки кваліфікованого робітника, важливим етапом на шляху до майбутньої професійної діяльності. Згідно з Державними стандартами професійно-технічної освіти виробнича практика проводиться наприкінці кожного етапу підготовки. Головна її мета – вдосконалення набутих знань, практичних навичок для досягнення встановленого рівня кваліфікації відповідної робітничої професії, а також забезпечення соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

З 15 січня по 21 лютого 2018 року учні групи 131 КТ, які навчаються за професією «Оператор комп’ютерного набору. Оператор комп’ютерної верстки», проходили виробничу практику на підприємствах, в закладах та установах міста Рубіжного.

22 та 23 лютого 2018 року на базі комп’ютерної майстерні технікуму проводилися перевірочні роботи з виробничого навчання відповідно до Державного стандарту з професії «Оператор комп’ютерної верстки» ІІІ категорії. Учні виконували індивідуальне завдання, яке складалося з двох частин, теоретичної і практичної, під час якої вони створювали та форматували таблиці, виконували форматування тексту, створювали публікації в програмі верстки QuarkXPress.

При виконанні кваліфікаційної пробної роботи оцінювався не лише кінцевий результат виконання завдання, а й дотримання правил безпеки праці, організація робочого місця, застосування сучасних методів праці, правильне планування роботи, уміння та навички правильно виконувати прийоми роботи, користуватись технічною документацією. Також бралося до уваги уміння налагоджувати та обслуговувати комп’ютерні пристрої й обладнання.

Всі учні продемонструвати хороші знання, уміння та навички, що відповідають вимогам Державного стандарту з професії.

Державна кваліфікаційна комісія відзначила роботи Стовпяги Юстини, Облапенка Владислава, Соколова Дмитра та Мєркушевіч Анастасії як кращі.

Бажаємо всім учням групи 131 КТ подальших успіхів в оволодінні професійною майстерністю!